Copyright

Indiferent de natura sau forma lor (texte, imagini, multimedia, software) materialele publicate pe site-ul www.sanatateplus.ro sunt proprietatea intelectuală a S.C. Editura Prisma SRL respectiv, de la caz la caz, a autorilor menţionaţi. Aceste materiale sunt protejate de legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (Legea nr. 8 din 1996).
Încălcarea drepturilor de autor constituie infracţiune, este urmărită de reprezentanţii legali ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se pedepseşte prin sancţiuni civile şi penale.
Reproducerea, distribuirea sau prezentarea publică a materialelor de pe acest site, fără consimţământul prealabil şi scris al deţinătorului dreptului de autor este interzisă. Interdicţia se referă şi la reproducerea în scop necomercial sau fără profit. Este interzisă modificarea materialelor electronice precum şi folosirea textelor, imaginilor cinetice sau statice, pentru alcătuirea altor materiale atât pe suport magnetic, electronic sau de orice altă natură.
Prin respectarea dreptului de proprietate intelectuală sprijiniţi indirect producerea în continuare a unor astfel de mijloace educative. Vă mulţumim!